Adres od Prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – Wiesława Jopka

Adres od Prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – Wiesława Jopka