Adres od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – Bogusława Kośmidera

Adres od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – Bogusława Kośmidera