Adres od Prowincjała Zakonu Pijarów – o Józefa Matrasa

Adres od Prowincjała Zakonu Pijarów – o Józefa Matrasa